Reference - Řezaná reklama

Služby - Řezaná reklama

Řezaná reklama
nebo-li signmaking

Jsem schopen pro vás vytvořit  řezanou reklamu, která bude splňovat níže uváděné kvalitativní požadavky. Řezaná reklama je jednou z důležitých součástí  firemní propagace. Do této kategorie reklamy spadá především polep automobilů, výloh, desek a bannerů.

Podklad pro tuto formu reklamy je vektorová (křivková) grafika, je to formát, u kterého se při zvětšování zachovává kvalita. Tvorba řezané reklamy je specifická v tom, že se u ní musí brát zřetel na jiné faktory, než například u tiskovin. Většina řezané reklamy musí být jednoduchá, jasná a dobře rozpoznatelná na první pohled, jelikož ji lidé (potencionální klienti) sledují jen krátce, například na autech, nebo ji vidí z velké dálky - bannery. Musí se k ní tedy přistupovat s ohledem na tyto faktory.

 

Chci si objednat řezanou reklamu »

Caramel - reklama & grafický design  //  V Borku 2255, 413 01 Roudnice nad Labem  //  Email: info@caramel.cz  //  Telefon: 720 178 317